top of page

Ervaringen
'22-'23

Het schooljaar '22-'23 was het eerste volledige schooljaar van Proefwerk. Met 15 Proefwerkers, verspreid over 3 verschillende scholen, draaiden we een volledig jaar mee in het onderwijs. Eind juni kwamen we met iedereen bij elkaar en wisselden we onze inzichten uit - ze zijn gebundeld in deze mini-publicatie (puur gebaseerd op ervaringen) die nog wat meer beeld geeft bij hoe we proberen jongeren en scholen duurzaam met elkaar te verbinden. 

Proefwerk afsluitdag.jpeg

"Wij zijn enorm enthousiast over de samenwerking met Proefwerk."

- Ruud Urbach, Teamleider Aeres VMBO Almere 

"Met name in de onderbouw hadden we uitdagingen op wiskunde, biologie en de invulling van keuzewerktijd (kwt) uren. Inmiddels hebben we een team van Proefwerkers dat vast voor onze school werkt en structureel de vaksecties ondersteunt. De Proefwerkers zijn frisse, jonge mensen, die allemaal wel iets met onderwijs hebben en dicht bij onze leerlingen staan. Ze kennen inmiddels veel gezichten in de school, van conciërge tot docent tot mijzelf en geven makkelijk aan wat ze nodig hebben. Voor ons levert het werkdrukverlichting en zelfs een stukje formatie op."

"Anders organiseren"

"Proefwerk denkt samen met de Proefwerkers en scholen na over manieren van anders organiseren: hoe levert deze inzet structureel iets op voor scholen en docenten?"

Over anders organiseren.

Het belangrijkste uitgangspunt van Proefwerk is dat scholen daadwerkelijk geholpen zijn met de inzet van de Proefwerkers. Dat betekent hoge kwaliteit van mensen, een grote rol in de selectie voor de schoolleider en vakdocent en flexibele samenwerkingsvoorwaarden: denk aan een korte opzegtermijn en de mogelijkheid om mensen na een korte periode kosteloos over te nemen. In combinatie met transparante, goed betaalbare tarieven en eerlijke en open communicatie zorgt dit tot op heden voor succesvolle samenwerkingen. 

Voor ons is het startpunt de school: we beginnen altijd met een kennismakingsgesprek met de schoolleiding en liefst ook betreffende vakdocenten of begeleiders. Dit leidt tot een maatwerkvacature waarop we mensen werven die zich voor één schooljaar en een vast aantal uur committeren aan de school. Bovendien denken we mee over vormen die duurzaam bijdragen aan werkdrukverlaging en/of formatie (anders organiseren): hoe levert de inzet van deze mensen structurele oplossingen op voor personeelstekorten? Daarin zijn we eerlijk over wat een Proefwerker wel/niet goed in kan vullen en laten we hen zelf hier ook over meedenken. Anders Organiseren gaat voor ons niet over het ontlopen van bevoegdheden: sterker nog, samen met de school proberen we juist enthousiastelingen zorgvuldig op te leiden naar passende bevoegdheden en rollen. 

Rollen

Proefwerk werkt vooralsnog met scholen in het voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), maar staat ook open voor samenwerkingen met PO en MBO. Proefwerkers worden in verschillende rollen ingezet. Zo ondersteunen Proefwerkers vaksecties van bijvoorbeeld wiskunde/rekenen, biologie en talen, geven ze gastlessen(reeksen) over digitale vaardigheden, de energietransitie of programmeren of helpen ze de school in de organisatie van activiteiten als een talent tweedaagse, een projectweek, een bedrijvenmarkt of een brugklaskamp. 

Ook hier is weer belangrijk in dat de vraag nadrukkelijk ondersteund wordt door docenten, en anderzijds interessant is voor de student. De docent kan in het overvolle takenpakket Proefwerkers benutten voor taken en verantwoordelijkheden waar diegene niet aan toekomt en/of wat goed overgenomen kan worden. Door de Proefwerker op waarde in te zetten geloven we dat de samenwerking duurzamer is en maken we bovendien samen jonge mensen enthousiast voor het onderwijs.

"Nelke en Lars zijn bij ons onderdeel van het team en zijn vast aan onze school gekoppeld. Ze ontlasten de collegae met veel zaken rondom de lessen. Beiden gaan mee op brugklaskamp, wat wel iets zegt over hun enthousiasme en hoe ze opgenomen worden in het team". 

Mark Faaij, directeur VSO Mariëndael in Arnhem.

Opleiding & inductie

Ben je bestuurder, schoolleider of docent en geïnteresseerd? Laat je mailadres hier achter.

Je hoort snel van ons. Fijne dag!

Proefwerk biedt haar medewerkers zelf een maandelijkse opleidingsdag aan. Op deze dagen komen Proefwerkers samen en krijgen ze training in onderwijsvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. We werken hierin samen met allerlei onderwijsexperts, en scholen krijgen ook ruimte voor invulling in dit programma. De dagen zijn bovendien voor het grootste deel op onze eigen kosten.

 

Tot slot werkt Proefwerk bewust met een klein aantal scholen voor gerichte begeleiding en ondersteuning in de onboardings- of inductiefase omdat we gemerkt hebben dat dit cruciaal is voor een geslaagde samenwerking. We begeleiden en ontzorgen hierin zowel de schoolleiding als vakdocenten en zijn nauw betrokken als aanspreekpunt.

Onze partners

Het Aeres VMBO in Almere is een reguliere VO-school met ongeveer 750 leerlingen variërend van basis tot tl VMBO. De Proefwerkers ondersteunen in de onderbouw op bijvoorbeeld wiskunde/rekenen. Door een tekort aan vakdocenten worden de instructielessen aan gecombineerde klassen gegeven en verzorgen de Proefwerkers in duo's (onder verantwoordelijkheid van een vakdocent) de verwerkingslessen. Proefwerkers ondersteunen op biologie, wiskunde/rekenen en digitale vaardigheden, met zowel klassikale als meer individuele begeleiding. 

Het Aeres VMBO is onderdeel van de Aeres scholengroep (VMBO, MBO, HBO in Noord- en Midden Nederland). 

bottom of page